Varmekabler og frostsikring av sprinkleranlegg

Sprinklerheat leverer kvalitetssikre varmekabler og frostsikring av spinkleranlegg. Alle produktene er nøye testet og kan utstyres med tilleggsfunksjoner slik at de kan spesialtilpasses hvert enkeltbehov.

Frostsikring av sprinkleranlegg

I et klima som vårt er det avgjørende at man har frostsikring av sprinkleranlegg, spesielt i frostutsatte områder. Med Sprinklerheat får du et anlegg som tilfredsstiller samtlige krav til overvåking av varmekabler i forbindelse med frostsikring av sprinkleranlegg. Anlegget består kun av kvalitets deler og ved hjelp av programmerbare funksjoner kan du tilpasse systemet etter egne individuelle behov. Dette er viktig da ulike bygg også har ulike faktorer som skal tas med i beregningen.

Frostsikring av sprinkleranlegg med Sprinklerheat kan også enkelt kobles opp mot byggets eget SD-anlegg eller brannvarslingsanlegget. Man kan bruke adressekort som gir brannvarslingsanlegget beskjed om det er noen feil eller uregelmessigheter på systemet.  Dersom det er ønskelig kan systemet også leveres med SMS-varsling eller telefon oppringing om det skulle oppstå en feil på systemet, men dette er tilleggsutstyr og må bestilles separat.

Sprinklerheat har et styreskap med to separate tilførselskabler som kobles opp mot to separate varmekabelkurser for temperaturovervåking slik at man oppnår en redundant drift av anlegget. Styreskapet er utstyrt med potensialfrie kontakter for tilkobling til det lokale SD-anlegget-brannvarslingsanlegget.

Systemet skal testes en gang i uken iht. NS-EN12845. Dette er en enkel operasjon som ikke tar mere enn ca. 20 sekunder. Husk at begge sikringskursene frakobles i sikringsskapet når det arbeides på anlegget, ettersom det kan være skadelig for liv og helse og ikke koble ut strømmen ved arbeid på kontrollskapet.

Dersom du ønsker å høre mer om frostsikring av sprinkleranlegg, eller du har noen spørsmål angående styreskapet, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på e-post!

Her er det vist varmekabel 1

Her er det vist varmekabel 2 på samme rør

Varmekabler på sprinkleranlegg

Gjennom å bruke varmekabler på sprinkleranlegg sørger vårt system, Sprinklerheat, for en effektiv, forskriftsmessig og ikke minst trygg måte og sikre sprinkleranlegget på i frostutsatte områder. I vårt klima er frostsikring av sprinkleranlegg avgjørende og med dette systemet kan du være sikker på at du umiddelbart får beskjed om det har oppstått en feil eller om temperaturen faller for mye på sprin-klerrørene.

For å sikre at systemet fungerer optimalt har vi kun brukt kvalitetsdeler og materialer som er testet og kontrollert. Systemet har også forskjellige tilleggsfunksjoner som man kan programmere inn så det oppfyller dine behov og ønsker.

Sprinklerheat er utviklet av Incendium Consult AS i tett samarbeid med Sandefjord Automasjon AS og systemet oppfyller alle offentlige krav til overvåking av varmekabler på sprinkleranlegg i henhold til NS-EN12845.

Dersom du har spørsmål om varmekabler på sprinkleranlegg eller du ønsker å høre mer om hvordan vårt system kan frostsikre sprinkleranlegget i ditt bygg, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på e-post eller du kan bruke skjemaet som ligger her på vår nettside.

 
 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om varmekabler og frostsikring av sprinkleranlegg.

Pettersvollen 3, 3032 Drammen Norge  
+4741489096
post@sprinklerheat.no