Om Sprinklerheat frostsikring

Sprinklerheat frostsikring kan tilpasses ethvert sprinkleranlegg og kan leveres med SMS-varsling.

Teknisk informasjon

Styresystemet er bygget for tilførsel til varmekabler og overvåking av varmekablene montert på sprinkleranlegg i henhold til NS-EN12845 punkt 11.1.2.3.

Teknisk:
Tilkobling 2
kurser:
230VAC 16 A +10%/-15%
Varmekabler: Maks 5 W/ meter enleder kabel og maks 10 W/meter toleder kabel
Maks tilkobling effekt
per kurs:
13,3 A
Frekvens: 45 til 65 Hz
Normer:
Tavlenormen: NEK EN (IEC) 61439-1/2
NEK norm: NEK 400:2014
Lavspenningsdirektiv: 2006/95/EC
EMC Direktiv: 2004/108/EEC
Klassifisering: IEC 60721-3-3

Formålet er å sørge for en sikker og forskriftsmessig drift av sprinkleranlegget i frostutsatte områder.
Dette oppnås ved drift av varmekabler på sprinkleranlegg ved hjelp av 2 separate kurser fra hovedfordeling i tillegg til elektronisk overvåking av signaler og utstyr som kan påvirke driften.

Styreskapet har 2 separate tilførselskabler koblet opp mot 2 separate temperaturovervåkings system for å oppnå en redudant drift av anlegget.

Styreskapet er utstyrt med lamper for drift og feilmeldinger, to stykk PID regulatorer med drift og alarm utgang samt to stykk temperatur følere for montering på rørsystemet.

I tillegg er styreskapet utstyrt med potensialfrie kontakter for tilkobling til lokalt SD anlegg med funksjonene:

Feil Varmekabel 1
Feil varmekabel 2
Drift varmekabel 1
Drift varmekabel 2

 Det er også montert inn en summer til hver kurs i frontpanel som vil avgi lyd ved feil på kontrollskapet. Summerene er det ingen avstilling på, slik at eventuelle feil må rettes på før summerne blir stille igjen.

Drift:

Regulatorene blir innstilt på + 5 grader C. Hvis temperaturen faller under dette vil varmekablene sette på stillstandsvarme for å hindre frost i anlegget. Her vil temperaturen på rørene bibeholdes til omgivelsestemperaturen kommer over 5 grader C igjen. Da vil systemet stenge av varmekabler og vil ikke legge disse inn igjen før omgivelsestemperaturen faller under + 5 grader igjen.

Styrekretsen:

I denne kretsen ligger temperaturfølere fra rørgaten og regulatorene for styringen.

Feil:

Lampene for Feil VK 1 eller Feil VK 2 vil tenne hvis det er sikringsbrudd eller nettutfall i en av tilførselskursene.
Lampene for Feil VK 1 eller Feil VK 2 vil også tenne hvis omgivelsestemperaturen blir under + 4,5 grader C.
Dette varsler da om ødelagte varmekabler.
Test:
En gang i uken skal test av kontrollskapet utføres iht. NS-EN12845 punkt 20.2.2.6.

Dette gjøres ved å sette inn nøkkel i test posisjonen.

Vend nøkkelen til Test VK 1 og dette vil gi ett rødt lys Feil VK 1 i noen sekunder før lampen går over til Drift VK l. Gjenta denne operasjonen ved å vende nøkkelen over i Test VK 2. Dette vil gi ett rødt lys Feil VK 2 i noen sekunder før lampen går over til Drift VK 2.Det finnes ikke noen hovedbryter for systemet.

Dette for å forhindre at systemet skrues av og settes ut av funksjon. For å ivareta personells liv og helse skal begge sikringskursene frakobles i sikringsskap ved arbeid på anlegget. Husk at skapet har to stykk 1 fas 16A separate tilførsler.

Etter endt arbeid skal sikringene settes på igjen og anlegget skal ivareta driften igjen. Systemet skal KUN installeres av autorisert personell.

 

Ønskes mer informasjon om våre produkter? Ta gjerne kontakt

Pettersvollen 3,3032 Drammen Norge 
+4741489096
post@sprinklerheat.no